Pražiareň Goriffee

V Goriffee nevnímajú kávu iba ako nápoj. Je to kultúrny fenomén s potenciálom významnej spoločenskej zmeny. Ak sa dá napísať o súčasnej spoločnosti nejaký prívlastok, tak nepochybne bude pravdou, že masovo konzumuje kávu.

Pretože káva hýbe svetom. Mení kultúru, spoločnosť. “Na káve” začínajú priateľstvá, lásky alebo aj projekty a spolupráce. Je to unikátna prírodná surovina. Vďaka jej produkovaniu a spracovávaniu sme schopní kultivovať životy jednotlivcov, ekonomiku ako aj pomáhať udržateľnosti prírody.

V Goriffee vytvárajú príbeh s dôrazom na ekonomickú a prírodnú udržateľnosť, vďaka vedomému a transparentnému podnikaniu. Základným pilierom ich prístupu je podpora komunít zapojených do produkčného cyklu a tvorba príležitostí, ktoré umožnia skvalitňovanie produktu ako aj ich životných podmienok.